Kwalifikacje

Skan dokumentu

Poniżej znajdziesz pełen wykaz moich kwalifikacji zawodowych. Pierwszy element to wykształcenie akademickie. Następnie zrealiowane przeze mnie kursy specjalistyczne. Dalej dowiesz się, gdzie zdobywałem wiedzę praktyczną. Ostatni element to doświadczenie dydaktyczne.


Kliknij na miniaturkę skanu dokumentu, aby otworzyć obraz w większej rozdzielczości.

Wykształcenie akademickie

Kursy specjalistyczne

Doświadczenie zawodowe

 • MO Gym

  Współpraca w zakresie opieki nad klientem indywidualnym. Planowanie i prowadzenie sesji treningu medycznego oraz treningu personalnego.
  Warszawa, 26.06.2020 - 31.12.2020
 • Barbell Club

  Współpraca w zakresie opieki nad klientem indywidualnym. Planowanie i prowadzenie sesji treningu medycznego u osób ograniczeniami zdrowotnymi (bóle pleców, rekonstrukcje więzadłowe).
  Warszawa, 01.09.2019 - 30.06.2020
 • Centrum Nature

  Współpraca w zakresie wykonywania masaży leczniczych. Doskonalenie umiejętności pracy manualnej. Pogłębianie doświadczenia w pracy technikami terapii tkanek miękkich.
  Warszawa, 01.03.2017 - 30.08.2019
 • Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy

  Udział w zespole prowadzącym badania funkcjonalne, siłowe, wytrzymałościowe z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu do diagnostyki narządu ruchu (emg, izokinetyka, statyka, video 3D).
  Warszawa, 01.07.2016 - 30.09.2016
 • Medical Fitness Poland

  Opieka nad klientem indywidualnym. Programowanie treningu medycznego. Wykonywanie masaży regeneracyjnych i leczniczych. Praca technikami terapii tkanek miękkich i terapii manualnej.
  Warszawa, 01.07.2015 - 31.12.2016
 • Centrum medyczne KRM-Med

  Prowadzenie fizjoterapii indywidualnej. Praca z pacjentami po uszkodzeniu stawów kolanowych. Nadzorowanie prawidłowego przebiegu rehabilitacji.
  Wrocław, 10.01.2014 - 31.01.2015
 • Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe „START”

  Nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Wrocław, 15.02.2013 - 17.04.2013
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

  Udział w zespole odpowiedzialnym za kierowanie indywidualnym procesem terapii pacjentów z uszkodzeniami kończyny górnej (głównie dłoni i nadgarstka).
  Wrocław, 21.11.2012 - 05.01.2013
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

  Prowadzenie i współuczestnictwo w zajęciach ruchowych m.in. dla osób po ciężkich uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Obserwacja i ocena prawidłowości wykonywanych ćwiczeń.
  Wrocław, 01.10.2012 - 06.03.2013
 • Carolina Medical Center

  Praca z pacjentami 20-40 lat po uszkodzeniu układu ruchu (głównie stawu kolanowego). Czynny udział w pracy interdyscyplinarnego zespołu i prowadzenie indywidualnej terapii pacjenta.
  Warszawa, 20.08.2012 - 31.08.2012
 • BMK Centrum Rehabilitacji

  Doskonalenie umiejętności z zakresu specjalistycznej terapii manualnej z wykorzystaniem koncepcji Core Stability (stabilizacja centralna). Współorganizacja warsztatów szkoleniowych w ramach międzynarodowej konferencji naukowej.
  Wrocław, 01.04.2012 - 01.05.2012
 • Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno-Leczniczy „PROVITA”

  Przeprowadzanie zabiegów medycznych według wcześniej ustalonego planu z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji pacjenta.
  Wrocław, 10.01.2012 - 30.05.2012
 • Zespół Placówek Oświatowych nr 2

  Aktywny udział w zespole prowadzącym terapię dla dzieci z autyzmem oraz upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.
  Wrocław, 05.10.2011 - 08.01.2012
 • Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „STECROM”

  Praktyka w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą do lat 18 o różnych niepełnosprawnościach (mózgowe porażenie dziecięce, ciężkie urazy rdzenia kręgowego).
  Stobno, 06.11.2010 - 10.05.2011
 • Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  Zwiększenie doświadczenia w zakresie wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych oraz pracy manualnej. Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych.
  Czarnków, 01.07.2010 - 24.08.2010
 • Beauty Body Center

  Praca w prywatnym gabinecie fizjoterapeutyczno-estetycznym. Doskonalenie umiejętności manualnych. Kreatywny rozwój na styku fizjoterapii (masaże wibracyjne, elektroterapia) oraz kosmetologii (projektowanie i nadzorowanie planów mających na celu ujędrnianie skóry).
  Piła, 01.04.2010 - 30.06.2011
 • Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica

  Praca z pacjentami, którzy doznali uszkodzeń neurologicznych, kardiologicznych oraz ortopedycznych, m.in. w wyniku przeciążeń. Doskonalenie umiejętności manualnych oraz zdolności palpacyjnych.
  Piła, 01.11.2009 - 01.03.2010
 • Rehasport Clinic

  Współpraca ze specjalistami z dziedziny medycyny sportowej. Współpraca w zakresie prowadzenia badań nad czynnikami ryzyka urazów stawu kolanowego zawodowych sportowców (piłka nożna).
  Poznań, 01.09.2009 - 30.06.2010
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DAKMED”

  Praktyka w zakresie stosowania metod nowoczesnej medycyny fizykalnej (elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, ultradźwięki, krioterapia, hydroterapia, światłolecznictwo, diatermia, kinezyterapia, diatermia). Pogłębienie wiedzy oraz nabieranie doświadczenia w obsłudze sprzętów medycznych.
  Piła, 30.03.2009 - 29.05.2009
 • Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła

  Opieka nad osobami starszymi. Fizjoterapia indywidualna w zakresie kinezyterapii łóżkowej oraz stosowania zabiegów fizykalnych.
  Piła, 09.03.2009 - 13.03.2009
 • Szpital Specjalityczny im. Stanisława Staszica (Oddział ratunkowy)

  Nabywanie umiejętności w komunikacji z pacjentem klinicznym. Pomoc w opiece nad pacjentem urazowym. Nabieranie doświadczenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej.
  Piła, 19.06.2008 - 08.08.2008

Dydaktyka